DTP Midtjylland indkalder til Generalforsamling 2017

Generalforsamling i DTP Midtjylland

Afholdes fredag den 27-10-2017 kl.19

I Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10  7480 Aulum 

Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

1-Valg af dirigent.
2-Valg af stemmetæller.
3-Formands beretning og godkendelse heraf.
4-Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf.
5-Indkomne forslag og debat om åres gang.
6-Valg til bestyrelse.                   
På valg er:                                         
Martin Sund (modtager genvalg)                                         
Kristian Mortensen  (modtager genvalg) 
                                         
7-Valg af revisor. På valg er Poul Sørensen ( modtager genvalg)
8-Valg til udvalg.
9-Evt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand i hænde senste 20. oktober 2017 Kontingent skal betales via shop på DTP`s hjemmeside!!!

For at opnå stemmeret skal kvittering fra netbank medbringes!! 

Husk at møde op og støtte din lokal forening ;-)

Bestyrelsen DTP Midtjylland